پیروزى مکزیک پرفروش نوشیدنی نوشیدنی اخبار گوناگون

پیروزى: مکزیک پرفروش نوشیدنی نوشیدنی اخبار گوناگون

عکس ، نوشیدنی الکلی حاوی سم رتیل!

به گزارش گروه تحریریه سایت، یک کافه در مکزیک نوشیدنی های الکلی سرو می کند که حاوی سم رتیل هستند. این نوشیدنی پرفروش زبان را بی حس کرده، لب ها را قلقلک ..

ادامه مطلب