پیروزى مکزیک پرفروش نوشیدنی نوشیدنی اخبار گوناگون

پیروزى: مکزیک پرفروش نوشیدنی نوشیدنی اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار پزشکی دوقلوهای به‌هم چسبیده فیلیپینی با وجود ریسک اوج جراحی می‌شوند

دوقلوهای فیلیپینی که از پیشانی به یکدیگر چسبیده‌اند با وجود ریسک اوج تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند. 

دوقلوهای به‌هم چسبیده فیلیپینی با وجود ریسک اوج جراحی می‌شوند

دوقلوهای به هم چسبیده فیلیپینی با وجود ریسک اوج جراحی می شوند

عبارات مهم : جراحی

دوقلوهای فیلیپینی که از پیشانی به یکدیگر چسبیده اند با وجود ریسک اوج تحت عمل جراحی قرار می گیرند.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام رسانه های محلی پزشکان با وجود اوج بودن خطر فوت جهت یک یا هر دوی این دوقلوهای به هم چسبیده در صورت انجام جراحی، حاضر به پذیرش انجام آن شدند.

دوقلوهای به‌هم چسبیده فیلیپینی با وجود ریسک اوج جراحی می‌شوند

این دو دختر دوقلو که حدودا ۱۰ ساله هستند از ناحیه پیشانی به هم چسبیده اند این در حالی است که از هر یک میلیون تولد ۱۰ تا ۲۰ مورد دچار این مسئله می شوند.

این دو خواهر در یکی از بیمارستان های نزدیک مانیل تحت انجام آزمایش هایی قرار گرفته اند تا روند جراحی جدا کردن آنان شروع شود.

دوقلوهای فیلیپینی که از پیشانی به یکدیگر چسبیده‌اند با وجود ریسک اوج تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند. 

واژه های کلیدی: جراحی | پیشانی | دو خواهر | عمل جراحی | اخبار پزشکی

دوقلوهای به‌هم چسبیده فیلیپینی با وجود ریسک اوج جراحی می‌شوند

دوقلوهای به‌هم چسبیده فیلیپینی با وجود ریسک اوج جراحی می‌شوند

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs