پیروزى مکزیک پرفروش نوشیدنی نوشیدنی اخبار گوناگون

پیروزى: مکزیک پرفروش نوشیدنی نوشیدنی اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی واکنش سخنگوی وزارت خارجه به قطعنامه مداخله‌جویانه مجلس نمایندگان آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه در تصویر العمل به تصویب قطعنامه مداخله جویانه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا اطراف بعضی اغتشاشات در کشور عزیزمان ایران با محکومیت شد

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به قطعنامه مداخله‌جویانه مجلس نمایندگان آمریکا

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به قطعنامه مداخله جویانه مجلس نمایندگان آمریکا

عبارات مهم : ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه در تصویر العمل به تصویب قطعنامه مداخله جویانه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا اطراف بعضی اغتشاشات در کشور عزیزمان ایران با محکومیت شدید این قطعنامه، گفت: مصوبه مداخله جویانه کنگره آمریکا موضوعی مردود، امری کاملا مذموم و غیرقابل پذیرش است.

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به رویه نابخردانه، بدور از منطق و خلاف موازین و قوانین بین المللی دولت آمریکا جهت دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، گفت: اقداماتی مانند تصویب این قطعنامه و بیانات و تحرکات خصمانه دولت آن کشور علیه ملت رشید کشور عزیزمان ایران که از ماهیت زیاده خواهی و خوی سلطه طلبی حاکمان آمریکا ناشی می شود، همواره و هر لحظه جهت مردم خردمند کشور عزیزمان ایران آشنا شده است و بی شک سیاستی شکست خورده است.

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به قطعنامه مداخله‌جویانه مجلس نمایندگان آمریکا

قاسمی خاطر نشان کرد: این گونه قطعنامه های تکراری، نمایشی و سیاسی مؤید ماهیت رژیم مداخله گر آمریکاست که در دهه های گذشته، ملت بزرگ کشور عزیزمان ایران بارها شاهد آن بوده هست. دولت آمریکا از سویی در حرکتی مزورانه و با سردادن شعارهای سراپا دروغ مدعی حمایت از مردم کشور عزیزمان ایران زمین می شود و از سویی دیگر با اعمال تحریم های ظالمانه، ممنوع ساختن ورود شهروندان ایرانی به آن کشور و دیگر رفتارهای بدخواهانه، ملت متمدن کشور عزیزمان ایران را مورد شماتت قرار می دهد. ولی بار دیگر مقامات ایالات متحده آمریکا باید بیاموزند که ملت هر لحظه سرفراز کشور عزیزمان ایران این نوع سیاست ها و استانداردهای دوگانه و خصمانه علیه کشور خود را از سوی آن کشور به دقت زیر نظر داشته و در صورت لزوم و در وقت مقتضی پاسخ مناسبی به اینگونه بی تدبیری ها خواهد داد.

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | ایرانی | قطعنامه | وزارت خارجه | مجلس نمایندگان | وزارت امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs